Zakelijk

Ondernemers verzekeringen

Als ondernemer/bedrijf loopt u een continu risico op schade in of aan uw bedrijf, bovendien kunt u aansprakelijk gesteld worden voor schade aan derden. Maar ook wanneer u bijvoorbeeld personeel in dienst heeft levert dit risico’s op. U kunt hierbij denken aan:

 • Gebouwenverzekering; brand, storm en waterschade
 • Goederen e/o Inventaris
 • Collectief wagenpark 
 • Goederentransport
 • Glasverzekering
 • Lichtreclame
 • Bedrijfsschade; omzetderving bijvoorbeeld bij brand
 • Aansprakelijkheid
 • Rechtsbijstand
 • Kantoorelektronica
 • Reconstructie
 • Arbeidsongeschiktheid/Ziekteverzuim

Veel verzekeraars bieden een compleet pakket waarin risico per module gedekt worden. Deze verzekeringen bij één verzekeraar onderbrengen biedt een aantal voordelen. Ten eerste heeft u op deze manier nooit overlappende of dubbele dekking. Ten tweede voorkomt u zo dat bij schade een eindeloos verwijzen naar de “andere” verzekeraar ontstaat. Daarnaast is door de modulaire opzet het pakket aan te vullen en/of aan te passen bij een aanpassing in uw organisatie. In veel van deze pakketten worden speciale voorwaarden gehanteerd voor startende ondernemers, zodat u zich tegen aantrekkelijke voorwaarden goed kunt verzekeren vanaf de start.

De Ondernemer

Ook als ondernemer zelf loopt u een aantal risico’s. Komt u uit een loondienstverband, dan zult u wellicht dingen zelf moeten regelen, die voorheen door uw werkgever werden verzorgd. Veel dingen zullen als vanzelfsprekend worden ervaren, terwijl andere minder voor de hand liggen. Veel (startende)ondernemers zien deze verzekeringen als sluitpost op de begroting, omdat het hier om verzekeringen van inkomen gaat, brengt dit toch wat hogere premies met zich mee. Bedenk daarbij echter wel dat deze risico’s die u als ondernemer loopt tevens de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengen. Denkt u hierbij aan:

Ziektekosten;

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • WAZ aanvullings verzekering
 • Compagnonverzekering
 • Pensioen en nabestaanden uitkeringen

Ook voor deze verzekeringen bieden een groot aantal verzekeraars interessante producten waarin e.e.a. modulair af te dekken is. Meer nog dan bij schaderisico’s hechten wij voor deze inkomensvoorzieningen aan een grote mate van flexibiliteit. Aangezien in veel gevallen uw inkomenspositie van jaar tot jaar wijzigt en er wellicht ook een jaar tussenzit dat u liever wat minder reserveert

Het Personeel

Wellicht start u met personeel, wellicht krijgt u op een later tijdstip mensen in dienst. Ook in de relatie werkgever werknemer spelen een aantal zaken. Enerzijds brengt het hebben van personeel extra risico’s met zich mee, anderzijds kunt u door een aantal zaken goed voor uw werknemers te regelen mensen beter aan u binden.

Waren Employee Benefits in aanvang gewoon een stukje extra zekerheid voor de werkgever, steeds vaker wordt het pakket secundaire arbeidsvoorwaarden wat een bedrijf biedt een factor waarop de werknemer de keuze voor een bepaald bedrijf baseert. Steeds minder is het salaris van doorslaggevend belang. Door de terugtrekkende overheid op vele gebieden in onze sociale zekerheid, zullen steeds meer risico’s in de werkgever werknemersfeer geregeld moeten worden. Dit proces zal zich de komende jaren ongetwijfeld voortzetten. Bovendien leveren een aantal van deze opties u als werkgever ook een voordeel op. Bij risico’s voor u als werkgever moet u denken aan:

 • Ziekteverzuim
 • PEMBA (verhoogde wao premie, na een wao geval binnen een bedrijf)
 • Wegam; werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen

Bij Employee Benefits kunt u denken aan:

 • WAO Gat verzekering
 • ANW Hiaat
 • Pensioen
 • Bedrijfsspaarregeling
 • Collectieve ziektekosten(zorgverzekering)
 • Collectieve aanbiedingen van particuliere schadeverzekeringen en hypotheken

Met name voor deze laatste groep is het bieden van de mogelijkheden erg belangrijk, vaak levert de werknemer een forse bijdrage in de kosten maar door een stukje collectiviteit is het vaak erg voordelig voor werknemers hier gebruik van te maken.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Verzekeringen

Afspraak

Share by: