Risicoverzekering

Risicoverzekering

Niemand staat graag stil bij de mogelijkheid dat een partner of familielid jong komt te overlijden. Het komt dan ook regelmatig voor dat onvoldoende voorzieningen worden getroffen om de gevolgen van overlijden op te vangen. Hierdoor kunnen er grote financiële problemen ontstaan.

Nabestaanden kunnen bijvoorbeeld worden geconfronteerd met een lening die nog niet is afbetaald of met de kosten voor gezinshulp. Bovendien kan het gezinsinkomen in belangrijke mate achteruit gaan en komen studieplannen voor de kinderen in gevaar.

Ook het overlijden van een zakenpartner of compagnon kan verstrekkende financiële gevolgen hebben. Het voorbestaan van de onderneming staat dan op het spel. Het kan noodzakelijk zijn om iemand (tijdelijk) in dienst te nemen of zelfs om de erfgenamen voor een flink bedrag uit te kopen.

Om te voorkomen dat zulke problemen ontstaan, is het verstandig een zogenaamde tijdelijke  risicoverzekering te sluiten. Dit is een levensverzekering die zorgt voor uitkering als de verzekerde komt te overlijden tijdens de looptijd van de verzekering. De risicoverzekering is daarom uitstekend geschikt om nabestaanden verzorgd achter te laten.


Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op.
Wij zijn u graag van dienst.

Verzekeringen

Afspraak

Share by: