Reisverzekering

Reis/Annuleringsverzekering


Autopech, gestolen bagage of ziekenhuisopname. Er kan u op reis of tijdens vakanties van alles overkomen. Vervelend, maar vaak ook een financiële strop. Een reisverzekering vergoedt de schade van de vakantietegenslag.

Waarvoor bent u verzekerd?
De reisverzekering is onderverdeeld in vier rubrieken: bagage, medische kosten, ongevallen en buitengewone kosten. Vaak kunt u onderdelen uit het pakket weglaten, omdat andere verzekeringen bepaalde risico’s al afdekken. Denk bijvoorbeeld aan de (aanvullende) zorgverzekering, de autoverzekering of de kostbaarhedenverzekering. Wij zoeken voor u uit welke dekking u nodig heeft voor uw reis.

Bagage
Verlies, diefstal of beschadiging van uw bagage, waaronder uw reisdocumenten, kunt u verzekeren. Bij verlies of diefstal van uw spullen moet u eerst aangifte doen bij de politie in het vakantieland om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Als uw bagage wordt gestolen door uw eigen schuld of zorgeloosheid worden de kosten niet vergoed. De vergoeding voor kostbare spullen is vaak gemaximeerd.

Medische kosten
Als u door ziekte of een ongeval in een buitenlands ziekenhuis terechtkomt, worden de kosten voor de behandeling vergoed vanuit uw basis zorgverzekering. Maar let op. De vergoeding is nooit hoger dan het Nederlandse tarief. De ziekenhuistarieven in andere landen kunnen daar fors boven liggen. U moet dan bijbetalen. Een aanvullende zorg- of reisverzekering is dan een goede oplossing.

Buitengewone kosten
Door onvoorziene omstandigheden, zoals een staking of een natuurramp, kunnen onvoorziene kosten ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan:

Een gedwongen langer hotelverblijf
Vervoer naar huis als gevolg van ziekte of overlijden (repatriëring)
Opsporings- en/of reddingsacties
Ongevallen
Als u kiest voor een ongevallendekking, zorgt u voor een uitkering voor uzelf of uw nabestaanden als u tijdens uw vakantie door een ongeval overlijdt of blijvend invalide raakt.

Professionele hulp
U kunt met de reisverzekering een beroep doen op een professionele organisatie als u in het buitenland iets overkomt. Die regelt bijvoorbeeld opname in het ziekenhuis, repatriëring van de auto na een ongeval of bemiddeling bij het overmaken van geld. Zeer plezierig als u de taal van het vakantieland niet goed beheerst.

Europadekking of werelddekking
Een reisverzekering kan een Europadekking of een werelddekking hebben. De Europadekking geldt voor Europa en voor de landen rond de Middellandse Zee. Gaat u verder van huis? Kies dan voor een werelddekking.

Wintersport of andere actieve vakantie
Wintersport, bergbeklimmen of duiken. Als u op een actieve manier uw vakantie invult, loopt u andere risico’s. Een standaardreisverzekering is dan vaak niet voldoende. Met een aanvullende verzekering zorgt u ervoor dat u wel uw kosten vergoed krijgt.

Doorlopende verzekering of losse polissen?
Gaat u per jaar meer dan twee tot drie weken op vakantie (inclusief dagjes weg in eigen land)? Dan bent u vaak voordeliger uit met een doorlopende reisverzekering. Uw verzekering geldt dan het hele jaar, ongeacht hoe vaak u op vakantie gaat. Wij rekenen graag uit of u met een doorlopende reisverzekering goedkoper uit bent.

Langer verblijf in het buitenland
De meeste doorlopende reisverzekeringen stellen een maximum aan de duur van de reis. Vaak is dat negentig dagen aaneengesloten. Lees de polisvoorwaarden als u langere tijd op reis gaat. Gaat u voor een lang verblijf naar het buitenland (tot 2 jaar)? Dan kunt u daarvoor een speciale reisverzekering afsluiten. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Voor het hele gezin
Per gezin of reisgezelschap wordt één polis afgesloten. Daarop staan de namen van alle verzekerden.

De premie
De premie is afhankelijk van de gekozen dekking en de verzekerde bedragen. Voor wintersport, bergsport en onderwatersporten worden toeslagen berekend. De premies van reisverzekeringen lopen behoorlijk uiteen, dus een goede vergelijking is beslist nodig. Vraag ons om advies.


Annulering

Vlak voor de vakantie wordt u ziek of u krijgt plotseling dat huurhuis aangeboden waar u al jaren op wacht. U moet de reis annuleren, maar bent dan wel het geld kwijt dat u aan de boeking besteed heeft. Een annuleringsverzekering biedt dan uitkomst.

Waarvoor bent u verzekerd?

Als u door onvoorziene omstandigheden uw reis moet annuleren of afbreken, vergoedt de annuleringsverzekering (een deel van) de kosten die u voor de reis gemaakt heeft. Reisverzekeraars hanteren verschillende annuleringsvoorwaarden. Over het algemeen worden de volgende gebeurtenissen als onvoorziene omstandigheden opgevat:

Overlijden, ziekte of ongeval van uzelf.
Overlijden, ziekte of ongeval van familieleden in de 1e of 2e graad of van uw huisgenoten.
Een medisch noodzakelijke ingreep bij u, uw partner of uw kinderen.
Werkloosheid als gevolg van ontslag.
Definitieve ontwrichting van uw huwelijk.
Accepteren van een nieuwe baan als u werkloos bent.
Accepteren van een nieuwe huurwoning.

Extra dekking

Daarnaast kunnen verzekeraars andere annuleringsvoorwaarden hanteren, bijvoorbeeld het onverwachts krijgen van een adoptiekind, verlies of diefstal van de reisdocumenten, de aankoop van een woning of ernstige ziekte of overlijden van uw hond, kat of paard. Bepaal van te voren voor welke gebeurtenissen u zich wilt verzekeren. Wij helpen u graag bij het maken van een keuze.

Op tijd afsluiten

U doet er goed aan de annuleringsverzekering binnen 7 dagen na boeking van een reis af te sluiten. Sluit u de verzekering later af, dan is annulering op basis van bestaande ziekten en kwalen uitgesloten.

Samengestelde reis

Als u zelf uw reis samenstelt, bijvoorbeeld het vliegticket en de accommodatie los van elkaar boekt, bent u soms per onderdeel verzekerd. Wanneer één onderdeel van de reis uitvalt, krijgt u alleen voor dat deel een vergoeding. Neem daarom de dekking ‘samengestelde reis’ op in de polis.


Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op.
Wij zijn u graag van dienst.

Verzekeringen

  •  Woonhuis
  •  Inboedel
  •  Aansprakelijkheid
  •  Auto
  •  Bromfiets
  •  Rechtsbijstand
  •  Reis en annulering
  •   Risico
  •  Uitvaart

Afspraak

Share by: