Bedrijfspand

Verzekeren in en om het bedrijf

Aansprakelijkheidsverzekering.

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven verzekert u tegen de financiýle gevolgen van schade aan derde. In principe is alle aansprakelijkheid gedekt. Er zijn een aantal zaken uitgesloten: 

1. aansprakelijkheid met een motorvoertuig die onder de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen valt;
2. aansprakelijkheid voor zaken die u ter bewerking of bewaring onder u hebt; 
3. aansprakelijkheid voor milieuschade.

Afhankelijk van het soort bedrijf dat u heeft kan de aansprakelijkheid voor zaken van een derde die u in bewaring of ter bewerking bij u heeft worden meeverzekerd. Milieuschade kan in daarvoor bestemde verzekeringen worden meeverzekerd.

Verzekeren is maatwerk en dat geldt zeker ook voor uw aansprakelijkheidsverzekering. Daarom hebben wij verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen voor verschillende beroepsgroepen als architecten, beroepsvervoerders, aannemers, medische beroepen etc. Wij maken graag samen met u een inventarisatie van de risico's die u loopt. Aan de hand van de inventarisatie kunnen wij de beste aanbieding voor u zoeken.


CAR verzekering

De CAR verzekering is een verzekering die speciaal ontwikkeld is voor bouwprojecten. Deze verzekering kent verschillende dekkingsrubrieken. Hierdoor is maatwerk voor ieder project mogelijk. De CAR verzekering is er in twee varianten, een aflopende (alleen voor een bepaald project) of een doorlopende (hierop zijn alle aangenomen projecten gedurende het hele jaar verzekerd)

Het grote voordeel van deze verzekering is de schade aan de eigendommen van uw opdrachtgever die u in bewerking hebt kunnen worden meeverzekerd. Dit is op de normale aansprakelijkheidsverzekering uitgesloten. Daarnaast is er bijvoorbeeld ook een rubriek voor de diefstal van materiaal of eigendommen van medewerkers vanaf de bouwlocatie.

Aan de hand van uw specifieke situatie en de wensen ten aanzien van de dekking kunnen wij de aantrekkelijkste aanbieder voor u uitzoeken.


Milieuschadeverzekering

De milieuschadeverzekering dekt de kosten van sanering van bodem- en waterverontreiniging als gevolg van een gedekte oorzaak. Hierbij is zowel de schade aan de eigen locatie als aan de locatie van derden verzekerd. De milieuschadeverzekering is een directe verzekering. Dit wil zeggen dat de benadeelde direct een beroep op uw milieuschadeverzekering kan doen, zonder u eerst aansprakelijk te hoeven stellen. Het verleden heeft ons geleerd dat de aansprakelijkheidskwestie in veel gevallen meer tijd en energie kost dan het saneren van de schade.

De verzekering is er in twee vormen, een polis voor schade veroorzaakt vanaf de eigen locatie en een 'bij derdenpolis' voor bedrijven die hun werkzaamheden niet op de eigen locatie maar juist bij derden verrichten, zoals aannemers, loodgieters e.d.

Rechtsbijstand

Met deze verzekering bent u verzekerd van juridische bijstand en advies bij het verhalen van uw schade op een aansprakelijke derde. De rechtsbijstandverzekering biedt onder andere dekking bij: 

1. Rechtsbijstand bij juridische problemen die verband houden met: 
    1. arbeidsovereenkomsten als werkgever
    2. sociale wetten
    3. huur en (erf-)pacht
    4. bouw en hinderwet vergunningen

2. Contractsrechtsbijstand bij juridische problemen met leveranciers van diensten en goederen 

3. Contractsrechtsbijstand bij juridische problemen die verband houden met:  
    1. aankoop van een bedrijfspand
    2. afgesloten verzekeringen voor het bedrijf

4. Strafrechtsbijstand bij strafzaken buiten wegverkeer als afkoop niet mogelijk is 

5. Verhaalsbijstand in verband met het verhalen van buiten het wegverkeer geleden schade 

6. Verhaalsbijstand, strafrechtsbijstand en contractsrechtsbijstand met betrekking tot in het bedrijf gebruikte motorrijtuigen. 

7. Rechtsbijstand in verband met geleverde goederen en diensten (afhankelijk van het soort bedrijf)

Sommige verzekeraars verzekeren zelfs een beperkt aantal incassozaken per jaar. Hierbij gaat om incassozaken waar geen juridisch geschil aan ten grondslag ligt. Wanneer de incassoproblematiek voortvloeit uit een juridisch geschil is dit vaak al meeverzekerd.

De verzekering kan daarnaast worden uitgebreid met een particuliere rechtsbijstanddekking voor de ondernemer privé.

Natuurlijk zijn er ook bepaalde zaken uitgesloten. U moet hierbij denken aan arbeidsconflicten met een statutair directeur, juridische conflicten met de fiscus, zaken die te laat worden gemeld en dergelijke.

Verzekeringen

Afspraak

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u gaarne van dienst.
Share by: