Autoverzekering

Autoverzekering bedrijven

Zoals beschreven onder Motorrijtuigenverzekering zijn vrijwel dezelfde dekkingsmogelijkheden ook voor de Bestel/vrachtauto mogelijk. We spreken dan over de verplichte WA-verzekering welke uitgebreid kan worden met een Casco of een Brand/Diefstal dekking. Tevens is het belangrijk dat het risico van werkgeversaansprakelijk t.o.v. de werknemer is meegedekt.

Aangezien voor de meeste ondernemers de vooraftrek BTW van kracht is, kunt u volstaan om als verzekerde waarde van het voertuig het excl. BTW te verzekeren. U kunt immers bij schade of totaal verlies het BTW-bedrag verrekenen. Dit scheelt u aanmerkelijk in de verzekeringspremie.

Is er sprake van minimaal vijf voertuigen, dan kan het aantrekkelijk zijn om een z.g. wagenparkverzekering af te sluiten i.p.v. de voertuigen individueel te verzekeren.

Verzekeringen

Afspraak

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u gaarne van dienst.
Share by: