Autoverzekering

Autoverzekering

Als u met uw auto in het verkeer bent, loopt u verschillende risico’s. U kunt bijvoorbeeld aansprakelijk gesteld worden voor het veroorzaken van schade of letsel bij anderen. Maar uw eigen auto kan ook beschadigd raken of gestolen worden.

Waarvoor bent u verzekerd?

Met een autoverzekering bent u verzekerd voor materiële schade en letselschade die u met uw auto veroorzaakt en – afhankelijk van de gekozen verzekering – voor schade aan uw eigen auto. Er zijn drie soorten autoverzekeringen:

WA-verzekering

Iedereen die een motorvoertuig heeft, is verplicht een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) af te sluiten. De verzekering vergoedt de schade die u met uw motorvoertuig veroorzaakt bij anderen en waarvoor u aansprakelijk bent. Het kan dan om materiële schade gaan, maar ook om letselschade. Schade aan uw eigen auto wordt met de WA verzekering niet vergoed.

Beperkt cascoverzekering

Met een beperkt cascoverzekering is uw auto verzekerd voor schade die ontstaat door diefstal, brand, ruitbreuk of ruitreparatie, storm, bliksem of hagel. Ook wanneer u een aanrijding heeft met een dier bent u verzekerd.

Volledig cascoverzekering

Een volledig cascoverzekering biedt dezelfde dekking als een beperkt cascoverzekering en heeft daarnaast ook vergoedingen voor schade door botsen, omslaan, slippen, van de weg raken, te water raken of door enig ander van buiten komend onheil. Ook schade aan uw motorvoertuig door eigen schuld is gedekt.

Naast de autoverzekering kunt u zich extra verzekeren voor andere verkeersrisico’s:

Ongevallen inzittenden
Zorgt voor een eenmalige uitkering wanneer één van de inzittenden komt te overlijden of blijvend invalide raakt als gevolg van een ongeval. 

Schade inzittenden

Stelt een inzittende (waaronder de bestuurder) schadeloos wanneer deze de materiële schade of letselschade oploopt bij een ongeval.

Rechtsbijstand
Voor juridische hulp bij conflicten omtrent uw eigen auto.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op.
Wij zijn u graag van dienst.

Verzekeringen

  •  Woonhuis
  •  Inboedel
  •  Aansprakelijkheid
  •  Auto
  •  Bromfiets
  •  Rechtsbijstand
  •  Reis
  •  Lijfrente
  •  Risico
  •  Uitvaart

Afspraak

Share by: